Finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines 2023, Subprograma A3

L’Ajuntament de Sant Mori, va quedar beneficiària en la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions en règim de concurrència competitiva pel finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines 2023, Subprograma A3 amb l’atorgament d’una subvenció per import de dos mil cinc-cents euros, quantitat que hem destinat a substituir la línia elèctrica soterrada a la zona esportiva.