Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2023 de la Diputació de Girona

L’Ajuntament de Sant Mori, ha quedat inclòs com a beneficiari de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2023 de la Diputació de Girona.

Per a noves tecnologies, hem rebut una subvenció d’import sis-cents vint-i-vuit amb vint-i-cinc euros (628,25 €), quantitat que s’ha destinat a finançar la inversió efectuada per a millorar els equipaments informàtics necessaris per poder garantir els serveis municipals i poder adaptar-nos a les necessitats del servei.

Per fer actuacions en camins se’ns ha atorgat una subvenció a fons perdut d’import nou-cents euros (900,00 €), quantitat que hem destinat íntegrament a treballs per a desbrossar-los.

Per despeses culturals, se’ns ha atorgat una subvenció d’import cinc mil cinc-cents seixanta-cinc amb seixanta euros (5.565,60 €), quantitat que s’ha destinat a fer actuacions per al foment la lectura, organització i fomentació de la cultura popular, etc.