Subvenció – Projecte o activitat servei de cura

L’Ajuntament de Sant Mori (Alt Empordà) ha obtingut del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Resolució IFE/4212/2022 de 30 de desembre, subvenció finalista al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per dur a terme el projecte o activitat Servei de cura puntual per a nenes i nens de 0 a 16 anys, per import de cinc-cents euros (500,00 €) quantitat que aquesta Corporació ha destinat per adequar l’espai on es realitzaran aquests serveis.