DIPUTACIÓ DE GIRONA. CONVOCATÒRIA “DEL PLA A L’ACCIÓ 2022-2023” LÍNIA 1

L’ Ajuntament de Sant Mori , va quedar inclòs a la convocatòria anomenada “Del pla a l’acció” 2022-2023 que va convocar la Diputació de Girona; Línia 1, servei de comptabilitat  i gestió energètica , amb una subvenció de tres-cents vint-i-quatre euros (324,00 €). Aquest servei ha estat realitzat per part dels tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.