Informació pública Modificació Puntual núm. 1 del POUM de Sant Mori

El Ple de l’Ajuntament, a la sessió ordinària celebrada el 7 de març de 2024, va aprovar inicialment l’Expedient de Modificació puntual núm. 1 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Mori, per la desafectació de sòls qualificats de sistema urbanístic viari en camins rurals. Podràs trobar tota la informació relacionada a aquesta notícia.