Pla d’ordenació urbanística

Documentació Segona aprovació inicial del POUM

Reunió explicativa segona aprovació del POUM

Textos

Plànols d’informació

Plànols d’ordenació