Informació al contribuent

Calendari del contribuent

IBI URBANA           

IBI RÚSTICA           

IAE           

IVTM (Vehicles)           

ARBITRIS        

De l’1 de Juny al 31 de Juliol

De l’1 de Juny al 31 de Juliol

De l’1 de Setembre al 31 d’Octubre

Del 15 de Març fins al 15 de Maig

De l’1 de Juny al 31 de Juliol


Lloc i horari de pagament

L’IBI Urbana, l’IBI Rústica, l’IAE i l’IVTM s’han de pagar al:

Xaloc Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona


La resta d’impostos es pagarà a:

Ajuntament de Sant Mori

Casa Consistorial – 17467 Sant Mori

Tel: 972 794 101 Fax: 972 794 536

Horari:

Dilluns de 17.00 a 19.00 hores

Dimecres de 12.00 a 14.00 hores


Sistemes de pagament

Els impostos es poden pagar en:

  • Efectiu
  • Transferència bancària