Edictes

Exercici: 2024 Bop: 119-0 Edicte: 5339 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 97-0 Edicte: 4271 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Informació pública de la modificació puntual núm. 1 del POUM
Exercici: 2024 Bop: 24-0 Edicte: 779 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit 3/2023
Exercici: 2024 Bop: 24-0 Edicte: 778 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 17-0 Edicte: 435 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2023 Bop: 245-0 Edicte: 11041 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Informació pública de l'expedient modificació crèdits núm. 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 245-0 Edicte: 11036 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 221-0 Edicte: 9712 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 172-0 Edicte: 7612 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Aprovació inicial dels plecs de clàusules que regiran la licitació de la concessió demanial per a l'ús i explotació com a bar social del local social de Sant Mori
Exercici: 2023 Bop: 165-0 Edicte: 7367 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Exposició pública dels comptes generals de l'exercici 2022