Corporació

  • Josep Maria Canals Collell  – Alcalde
  • Carles Terrades i Pou , 1er Tinent d’Alcalde
  • Rosendo Vicente Regla Castillo, 2ón. Tinent d’Alcalde
  • Aida Gonzàlez i Mancilla
  • Gemma Quintana i Fabregas