Corporació

  • Sr. Joan Geli i Fàbregas – Alcalde
  • Sra. Marta Anglada Mercader
  • Sra. Aida Gonzàlez Mancilla
  • Sr. Antonio Izquierdo Moxó
  • Sr. Josep Maria Canals i Collel