Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Sant Mori fins a:

Població

Figueres

Girona

Perpinyà

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

24,6 Km

38,6 Km

82,1 Km

114,5 Km

204,8 Km

269,8 Km