Església de Sant Maurici

Temple del s. XVIII, però amb noticies des del s. XIII.