Suport de la Diputació de Girona – 2023

L’Ajuntament de Sant Mori, ha quedat inclòs en el Fons econòmic extraordinari any 2023 de la Diputació de Girona, mitjançant l’atorgament d’una subvenció a fons perdut d’import vint mil sis-cents onze amb setanta-un euros (20.611,71 €), que s’ha destinat a finançar part del cost dels treballs d’execució de la renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable Fase E.